Recykling gruzu

Zajmujemy się recyklingiem gruzu rozbiórkowego, przyjmowaniem oraz wywozem gruzu od klientów.
Usługi kruszenia gruzu budowlanego wykonujemy między innymi:

 • na naszym terenie
 • u klienta – zleceniodawcy

Kruszymy niżej wymienione rodzaje odpadów:

 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • gruz ceglany
 • odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • odpady z remontów i przebudowy dróg
 • gruz asfaltowy

Celem wykonywania recyklingu jest pozyskanie surowca zamiennego w postaci kruszywa o frakcji 0-63 lub innej.

W ramach recyklingu gruzu następuje:

 • kruszenie gruzu budowlanego przy użyciu kruszarki szczękowej
 • odseparowanie magnetyczne zbrojenia
 • ewentualne dokonanie odsiewu drobnych frakcji

Kruszenia gruzu dokonujemy za pomocą kruszarki szczękowej Extec C-10.
Do załadunku gruzu w kruszarkę używamy koparek lub ładowarek – jest możliwość zastosowania maszyn do załadunku klienta, jeśli takie ma w dyspozycji.
Posiadamy również koparki i koparko-ładowarki z młotami wyburzeniowymi stosowane w celu rozdrobnienia większych elementów gruzu na materiał wsadowy do kruszarki.

Recykling gruzu kama-lodz.pl Recykling gruzu kama-lodz.pl Recykling gruzu kama-lodz.pl

DSC00023 DSC00024 EXTEC C10 015

Kompleksowe usługi sprzętem budowlanym - sprawnie, rzetelnie, terminowo.

Obsługujemy zarówno firmy, jak i klientów indywidualnych.