Maszyny budowlane

Prace ziemne, wykopy, rozbiórki i wyburzenia - ogromny potencjał transportowo-maszynowy.