KAMA - prace ziemne, maszyny budowlane - maszyny budowlaneKoparki, kruszywa, roboty ziemne, wywóz gruzu, wyburzenia

Maszyny budowlane

Prace ziemne, wykopy, rozbiórki i wyburzenia - ogromny potencjał transportowo-maszynowy.